Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice


CONTRACT - CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE
Nr. ……………… din data de ………………….
 
Părtile contractante:
 
SC EBLIS CONSULTING SRL, cu sediul social in Baia Mare, Str. Ciocarliei Nr.22, Jud. Maramures, cu AGENTIA de Turism HASHAS Travel, cu sediul in Bucuresti, Str. General Eremia Grigorescu Nr.19, sector 1, Bucuresti, identificata cu RO 18304657, J24/95/2006, CONT IBAN RON : RO05 BRDE 250SV 162 3651 2500 CONT IBAN EURO: RO65 BRDE 250SV 386 4037 2500, titulară a Licenţei de turism nr. 1198 / 21.02.2019, Tel/fax: 021/210.60.49, 0740.29.00.33 E-mail: office@hashastravel.ro, web: www.hashastravel.ro, Polita de Asigurare emisa de Omniasig I 51620, valabila pana la 10.01.2020, privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism www.hashastravel.ro reprezentată prin Madalina Pacuraru, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agentia
si Turistul, ………………………………………………………………………….., domiciliat/domiciliată în ……………………………………………………………………………………, telefon ………………………, e-mail: ……………………………………….. , posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria ………… nr. …………………………, eliberat/eliberată de ………………………..,  la data de …………………………………, ………………………………………….
Au convenit la încheierea prezentului contract.
I. Obiectul contractului
1.1. Îl constituie vânzarea de către Agentie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plată si călătorie.
Pachetul de servicii este vandut de HASHAS Travel in calitate de agentie detailista, in contul agentiei touroperatoare …………………………………………., cu sediul in ………………………………………….
, Cont de Inregistrare fiscala ………………………………………., inregistrata la Registrul Comertului sub numarul ……………………, titulara a Licentei de turism numarul ………………………………….., Polita de Asigurare emisa de catre …………………………seria ……. nr. ………valabila pana la data de ………………….., privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti. Agentia organizatoare (Touroperatoare) raspunde fata de turist in mod direct si garantează buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu AGENTIA.

1.2 Servicii contractate / numar de persoane: ………………………………………….………………………………
Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului (confirmata, neconfirmata - in curs de confirmare): ………………………………………….
In cazul neconfirmarii serviciilor (cazare, transport etc), agentia va oferi turistului o varianta alternativa sau va returna integral avansul.
Încheierea contractului
2.1. Contractul se încheie după caz în oricare din următoarele situatii:
a) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizitionate la distantă prin mijloace electronice;
b) în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisă a rezervării  de la Agentie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, agentia poate solicita un avans cuprins intre 30 - 80 % din pretul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în functie de data la care turistul solicita serviciile. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.
1. În cazul în care continutul bonului de comandă nu diferă de continutul confirmării  călătoriei turistice si confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunte la călătoria turistică, datorează agentiei penalităti conform cap. VI din prezentul contract.
2. În cazul în care continutul bonului de comandă diferă de continutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la agentie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.
c) în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă si/sau tratament, bilet de excursie, etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agentiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispozitia turistului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc.), obligatia de informare a turistului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informatii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agentie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat turistului în modalitătile prevăzute mai sus, contine informatiile prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Informatiile si fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare sunt orientative si au caracter informativ, fără însă a afecta calitatea si cantitatea serviciilor contractate de turist.
2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.
   III. Pretul contractului si modalităti de plată
3.1. Pretul contractului este de…………. si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.. Dacă pretul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronică si/sau pe factură.
In situatia contractarii serviciilor turistice in regim early booking, reducerea este inclusa in pachet, iar procentul precizat se aplica numai serviciilor de cazare. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de turist, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.
3.2. Modalităti de plată:
3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans intre 30% si 80% din pretul contractului sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.
3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face astfel:
a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agentie în scris prin bonul de comandă, oferta atasata contractului sau alte mijloace de comunicare.
b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea  prestatorilor, după cum urmează:
v  A. termene de plata oferta STANDARD
·         30% din pretul pachetului turistic la inscriere;
·         60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;
·         10%  din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii.
v  B. termene de plata oferta  EARLY BOOKING
·         30% din pretul pachetului turistic la inscriere;
·          60% din pretul pachetului turistic la termenul limita al ofertei de Early Booking;
·          10%  din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii.
Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic.)
Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.
3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se efectueaza într-o singură monedă. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea turistului, factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BRD din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.
     IV. Drepturile si obligatiile Agentiei
4.1. Agentia se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situatia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agentiei de turism si care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agentiei de turism, sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, agentia poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.
4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esentiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unitătii de cazare, Agentia are obligatia de a informa turistul cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de data începerii călătoriei.
În cazurile  prevăzute la pct. 4.7. literele a), b), c) din prezentul contract, informarea se va face în timp util.
4.3. În cazul achizitionării unui pachet de servicii turistice având în componentă si asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agentiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intră în competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager si transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
4.4. În situatia achizitionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce tin de siguranta navigării, numărul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabină de aceeasi categorie ca cea rezervată initial, caz în care turistul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere că este vorba de acelasi tip de cabină ca si cel rezervat.
4.5.  Agentia poate modifica pretul contractului în sensul majorării sau micsorării - după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micsorărilor de pret ale contractului si numai dacă modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agentia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
4.7. Agentia este răspunzătoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligatiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datorează unor cauze de fortă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparatii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renuntări de ultimă oră sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii. Agentia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate turistului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice si nu este obligata sa ramburseze c/valoarea serviciilor achizitionate.
c) când neîndeplinirea obligatiilor se datorează unui tert care nu are legătură cu furnizarea serviciilor  prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.
In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor,  inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia va oferi varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care  situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, turistul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare de orice natura.
4.8. Agentia are obligatia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu cel putin 7 zile înainte de data plecării, următoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legăturile, precum si, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgentă care să îi permită contactarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsotiti de părinti, informatii care să permită părintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.
4.9. Agentia parte în contract este obligată să acorde prompt asistentă turistului aflat în dificultate, în cazul situatiilor de fortă majoră sau a unui eveniment pe care nici agentia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.
4.10. Excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale, care  poarta intreaga responsabilitate pentru organizarea si desfasurarea acestor excursii. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia HASHAS Travel. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat cele cumparate de la receptia hotelurilor, avand in vedere ca turistii vor avea la dispozitie mijloace de transport de la hotel la obiective si retur, ghid etc. Pretul excursiilor se calculeaza in general, pentru grupuri de aproximativ 25 de persoane. In cazul neintrunirii acestui numar minim, fie tarifele pot fi majorate proportional, fie excursia poate fi anulata, iar turistii putand opta pentru achizitionarea excursiei de la receptia hotelului in functie de disponibilitati.
     V. Drepturile si obligatiile turistului
5.1. În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul (daca este posibil), unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta în scris Agentia cu cel putin 5 zile înaintea datei de plecare. Între turistul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terta persoană (cesionarul) si agentia de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate si cesionate.
Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale, ex: obtinerea vizelor turistice, se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, si niciodată Agentiei de turism (debitorului cedat). In acest caz Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum si cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata pretului călătoriei si a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.
5.2. În cazul sejururilor de odihnă si/sau de tratament cu locul de desfăsurare în România, turistul are obligatia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regulă la ora 18,00 a zilei de intrare si se termină de regulă la ora 12 a zilei de iesire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă si/sau tratament, bilet de excursie, etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului. In functie de destinatie, orele de intrare, respectiv iesire, se pot modifica si sunt decise de unitatea hoteliera.
5.3. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia/denunta unilateral contractul, având însă dreptul la rambursarea imediată de către Agentie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.
5.4. Turistul este obligat să comunice Agentiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul aplicării clauzelor prevăzute în cap. IV pct. 4.7. literele  b) si  c), hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilaterală a contractului fără plata penalitătilor sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
5.5. În cazul în care turistul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în conditiile cap. IV pct. 4.2. se consideră că toate modificările au fost acceptate si turistul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.
5.6. În cazul în care turistul reziliază/denuntă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4. sau Agentia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) să accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agentie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agentie, cu rambursarea imediată a diferentei de pret, în sensul rambursării diferentei de pret dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.7. În toate cazurile mentionate la pct. 5.6., turistul are dreptul să solicite Agentiei si o despăgubire, dar nu mai mult decat valoarea pachetului de servicii achizitionat de TURIST sau a contravalorii serviciilor neprestate de catre AGENTIE din vina integral a acesteia, pentru neindeplinirea prevederilor contractului intial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia a informat în scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de fortă majoră (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invocă si ale căror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unitătii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b).
c) anularea s-a făcut din vina turistului.
5.8. Turistul are dreptul să rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denuntarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor Cap. VI din prezentul contract, cu exceptia cazurilor de fortă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii turistice contractat.
5.9. În cazul în care turistul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiară a renuntării îi apartine. Agentia va rezolva cerintele turistului în limita posibilitătilor, eventualele diferente de pret urmând a fi suportate de către turist.
Dacă turistul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denuntarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalitătilor  prevăzute la Cap. VI  din prezentul contract la momentul respectiv si încheierea unui nou contract.
5.10. Turistul este obligat să achite la receptia unitătii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
5.11. Turistul este obligat să prezinte la receptia unitătii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de călătorie eliberat de agentie (voucher, bilet de odihnă si/sau de tratament, etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care turistul beneficiază de bilete de odihnă si tratament, este obligat să prezinte la receptia unitătii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada plătii contributiilor pentru asigurări sociale, la zi.
5.12. Turistul ia la cunostintă că serviciile pe care le achizitionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenta de turism, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tării de destinatie, iar agentia de turism nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor în cauză.
5.13. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităti suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situattia în care numele turistului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei, etc.), acesta are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optimă, Agentia recomandă si consultarea site-ului Politiei de Frontieră. În cazul în care turistul nu îsi respectă obligatia de a se informa cu privire la formalitătile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de ex. în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoteste, cazier judiciar, sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agentia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilitătii efectuării călătoriei.
5.14. Agentia de turism recomandă turistilor contactarea acesteia cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc îmbarcare, etc.).
5.15. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turisti, conditiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
 5.16. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.
 5.17. Turistul are obligatia să respecte locul, data si ora plecării atât la dus cât si la întors, precum si locurile,  datele si orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele, vor fi suportate de către acesta.
5.18. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România si autoritătile din tara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
5.19 In cazul in care turistul doreste stergerea datelor personale din evidenta de date personale, acesta o poate face in orice moment cu solicitare scrisa in prealabil.
    VI. Renuntări, penalizări, despăgubiri
6.1. În cazul în care turistul renuntă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agentiei penalizări după cum urmează:
6.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:
v  A. Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD
a)  50% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face in intervalul 59 zile- 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
b)  70% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice înainte de data plecării;
c)  90 % din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plecării;
d) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în interval mai mic de 6 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.
e) 100% din pretul pachetelor de CONCERTE/EVENIMENTE SPECIALE/OFERTE SPECIALE, aflate sub eticheta CONCERT/EVENIMENT SPECIAL/OFERTA SPECIALA. In aceste cazuri, in mod exceptional, AGENTIA sfatuieste TURISTUL sa isi faca ASIGURARE STORNO A PACHETULUI DE SERVICII la rezervarea serviciilor Turistice respective.
In cazul in care turistul isi exprima dreptul de a fi uitat inainte de finalizarea contractuala, turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia, iar contractul se anuleaza.
v  B. Conditii de anulare/penalizari oferta EARLY BOOKING
a) 50% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face in intervalul cuprins intre ziua confirmarii rezervarii si 30 zile înainte de data plecării;
b) 70% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice înainte de data plecării;
c)  90 % din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plecării;
d) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în interval mai mic de 6 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.
e) Pachetele rezervate cu reducere Early Booking sunt NEMODIFICABILE, NERAMBURSABILE, NETRANSMISIBILE si se supun regulilor speciale ale Prestatorului. In aceste cazuri, in mod exceptional, AGENTIA sfatuieste TURISTUL sa isi faca ASIGURARE STORNO A PACHETULUI DE SERVICII la rezervarea serviciilor Turistice respective.
6.1.2 Conditiile de anulare/penalizare indicate la art. 6.1.1 sunt standard si se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de anulare/penalizare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic – exemple: programe de Revelion, turism individual, turism intern, croaziere, destinatii exotice, sistemele germane de rezervari Dertour si TUI etc). Pe langa penalitatile indicate mai sus, turistul va suporta si eventualele taxe (ex: taxa pentru obtinerea vizelor), daca acestea nu sunt incluse in valoarea contractului.
6.2. În cazul în care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul turistului cu retinerea penalizărilor prevăzute la p. 6.1. din prezentul contract.
6.3. Pentru biletele de odihnă si/sau de tratament cumpărate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplică si în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului tării, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.6. Turistul trebuie sa depună în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luată în considerare.
6.7. Agentia va acorda despăgubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
6.8. Agentia nu răspunde în situatii de grevă, conflicte politice si de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile nici unei părti se consideră situatii de fortă majoră si exonerează de răspundere Agentia.
6.9. Toate sumele mentionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 si 6.5 din prezentul contract, se vor retine de către Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de turist, fără a fi necesară interventia instantelor de judecată.
   VII. Reclamatii
7.1. În cazul în care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agentiei, cât si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
Datele de contact ale Agentiei:
Telefon: 0741 144 853/   Fax:      021 210 60 49     /   e-mail: office@hashastravel.ro
7.2. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este solutionată sau este solutionată partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agentia urmând ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.
     VIII.  Asigurări
8.1. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilitătii sau falimentului Agentiei, astfel:
8.1.1   In cazul in care pachetul de servicii este organizat si vandut pe cont propriu de catre EBLIS CONSULTING SRL in calitate de agentie touroperatoare, la Societatea de Asigurare OMNIASIG  cu sediul în Bucuresti str. Aleea Alexandru nr. 51 sector 1, tel 0214057420, fax 0213114490. Polita de asigurare Omniasig I 46023/01.06.2016, valabila pana la 31.05.2017 este afisată pe pagina web a agentiei de turism http://www.hashastravel.ro 
8.1.2  In cazul in care pachetul de servicii este vandut de EBLIS CONSULTING SRL – HASHAS Travel in calitate de agentie detailista, in contul altei agentii touroperatoare, la Societatea de Asigurare mentionata la Articolul I, alineatul 1.1, paragraful 2.
8.2. Conditiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:
8.2.1. În cazul în care Agentia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare.
8.2.2. În cazul în care turistul solicită Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agentie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligatia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
8.2.3. Turistul are obligatia de a notifica societătii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VIII pct. 8.2.2.
8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agentie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligatia de a transmite societătii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însotită de documentele justificative.
8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:               
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 si 8.2.5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitante, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului si alte documente justificative.
8.2.7. Despăgubirea nu poate depăsi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.
8.2.9. În cazul în care după plata despăgubirii, Agentia plăteste debitul către turist, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.
8.2.10. Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistentă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agentia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităti de anulare. Turistul se poate informa în agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, dacă agentia oferă acest tip de serviciu.
8.3. Agentia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate în politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar între turist si asigurator.
    IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta si sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice;
c) oferte ale Agentiei puse la dispozitia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.
    X. Dispozitii finale
10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.
10.3. Toate unitătile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale tărilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o tară la alta si de la un tip de destinatie la altul.
10.4. Turistul declară că Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizitionate la distantă prin mijloace electronice, turistul îsi exprimă acordul si luarea la cunostintă cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agentiei de turism.
10.5 Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, SC EBLIS CONSULTING SRL – Agentia de turism HASHAS Travel este operator de date cu caracter personal inscris sub nr 19761 – colectari date pentru reclama si publicitate si sub nr. 19761 si prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document, avand ca scop colectarea datelor pentru emiterea biletelor de avion , furnizarea de servicii turistice si a serviciilor de cazare, marketing direct (oferte promotionale, informari, reduceri). Prin furnizarea datelor dumneavoastră personale, înţelegeţi şi sunteţi de acord cu transferarea acestora către companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii nostri contractuali din tara si/sau strainatate. Administrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară pentru furnizarea serviciilor de mai sus sau pentru o durata de 5 ani de la data incheierii contractului. Dacă, pe viitor, compania va fi achiziţionată de o terţă parte, este posibil ca datele să fie transmise pentru continuarea fără probleme a activităţii de afaceri. Furnizăm datele dumneavoastră autorităţilor competente şi forurilor de judecată la cerere şi în cazul in care acest lucru este solicitat de legislatia relevanta
10.6. Litigiile apărute între părti se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părtile înteleg să se adreseze instantelor de judecată competente.
10.7. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

... Turistul:..................................................Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in prezentul contract si in Anexa la Contract (Programul excursiei) si sunt de acord ca datele mele le trimiteti partenerilor pentru prestarea serviciilor mentionate in obiectul contractului, pentru mentinerea informatiilor personale in baza de date timp de 5 ani. In orice moment va veti putea retrage informatiile detinute de catre agentie de catre dvs, iar daca se intampla mai devreme de a se fi terminat valabilitatea contractului, atunci nu va vom mai furniza niciun serviciu, drept urmare prestarea serviciilor se anuleaza conform clauzelor mentionate la articolul de VI.
... Nu sunt de acord


Agentia de turism HASHAS TRAVEL                                                             Turistul Nume Si prenume                          
                                                                                                                  ………………………………………….
SC EBLIS CONSULTING SRL SRL                                                                            Semnătura:                                                                                                                          
Reprezentant:                          
Functia:                                                                                                            Reprezentantul Turistului
                                                                                                    (nume, prenume)
                                                                                                                                       Semnătura: